Tentoonstelling 2018

19-11-2018 14:56

Op 22 en 23 december is weer onze verenigingstentoonstelling. De duiven worden verdeeld in 6 klassen, nl. oude doffers/ duivinnen, jaarling doffers/ duivinnen en jonge doffers/ duivinnen. De duiven worden zaterdags gekeurd door keurmeester Jan Heeres. Op zaterdag 22 december is de tentoonstelling geopend vanaf 19.00 uur. Op zondag vanaf 13.00 uur. Er is tevens een verloting en draaiend rad met mooie prijzen. De zondag wordt om ca. 16.30 uur afgesloten met een bonnenverkoop. Graag heten wij een ieder hartelijk welkom.